Från idé till produktion och förvaltning.

BraBo Väst Ab ett fastighets bolag verksamt i Dalsland med kontor i Dals-Ed och Bäckefors. Bolaget har tidigare förvärvat några hyresfastigheter kring Dals-Ed och Nössemark och under 2016 började vi även med nyproduktion av hyresrätter och lokaler. Vårt koncept bygger på att vi driver hela projektet i egen regi. Från idé vidare till produktion och slutligen till förvaltning. Allt detta resulterar i kortare byggtider, sänkta byggkostnader, minskad energianvändning och slutligen lägre hyressättningar. Styrkan är vår relativt platta organisation med korta beslutsvägar och snabb återkoppling där företaget drivs av entreprenörer.

Klimatsmart och energieffektivt.

Brabo väst Ab vill vara med och bygga framtidens samhälle och då är miljöarbete en självklar del i samhällsbyggandet. Vi har valt att bygga våra hus i trä då materialet är betydligt mer klimatsmart än andra byggmaterial.  Av alla byggmaterial intar trä en särställning. Det är förnybart och ekologiskt. Hus av trä ger även betydligt mindre utsläpp av koldioxid under byggprocessen jämfört med stål och betong. Hus med stommar av trä fungerar dessutom som kollager, när materialet inte eldas eller förmultnas binds koldioxiden länge.
Vi arbetar ständigt med att effektivisera energi åtgången både vid byggprocessen och i förvaltningen, och för löpande dialoger med våra energikonsulter och underentreprenörer för att utvecklas i rätt riktning. Vi arbetar förebyggande och långsiktigt både i planering och i den dagliga verksamheten och vårt mål är att hålla så låg miljöbelastning som vi bara kan- vi är en bra bit på väg men har långt kvar.

Långsiktig hållbarhet för framtiden.

Vår vision är att med kreativa lösningar, miljömedvetenhet och hög kvalitet vara med på bostadsmarknaden och bygga framtidens samhälle. Med en lönsam tillväxt utveckla stora och små områden som är hållbara i generationer. Med moderna och yteffektiva bostäder kunna hålla konkurrenskraftiga hyror där alla människor skall kunna bo och trivas för minskat utanförskap, bättre integration och folkhälsa.

Vi bygger framtidens samhälle för alla generationer!

Kontakta oss

Önskar du komma i kontakt med oss angående intresseanmälan eller frågor om våra projekt? Då är du varmt välkommen att kontakta oss genom att fylla i kontaktformuläret nedan alternativt ringa eller skicka e-post enligt kontaktuppgifterna nedan!

  DANIEL JONASSON

  Projektledare/delägare

  Telefon: 070-2971199

  THOMAS HAMMARSTRÖM

  Uthyrningsansvarig

  Telefon: 0534-12640