UTHYRNINGSPOLICY

Gällande fastigheterna Ga. Bruksgatan 7 samt Förrådsgatan 2

Agerhus 11b, Korpvägen 1 och samtliga fastigheter i Åmål & Bengtsfors.

Pineskär, Brabo Väst AB har ett brett utbud av hyresbostäder i de centrala orterna i Dalsland. Här finns olika typer av lägen, storlekar och karaktärer på boende. Vi eftersträvar en blandad hyresgästsammansättning, det vill säga både äldre och yngre, studerande, arbetande, barnfamiljer och pensionärer. Vi ser varje uthyrning som starten på ett långt hyresförhållande. Samtliga lägenheter annonseras ut på www.pineskar.se.

PINESKÄR.SE

Grundkrav

Du som sökande/medsökande skall ha fyllt 18år och personligen närvara vid visningen av lägenheten. Sökande ska visa att hen har tillräckliga inkomster för att ha medel kvar att leva på efter att hyran är betald. Kronofogdemyndighetens fastställda förbehållsbelopp tillämpas. Till inkomsten räknas även försörjningsstöd, bostadsbidrag och bostadstillägg. Vi tillämpar även borgensman vid vissa fall. Vi gör en rutinmässig kreditupplysning på alla sökande. Denna får inte visa på betalningsanmärkningar, eller andra för boendet negativa referenser. Goda boende referenser från tidigare hyresvärdar ökar chansen avsevärt för att få ett boende.

Exempel på inkomst:

  • Lön från arbete
  • A-kassa
  • Pension
  • Studiemedel, CSN
  • Etableringsersättning
  • Sjukersättning
  • Föräldrapenning
  • Aktivitetsersättning

Kösystem

Lediga lägenheter annonseras alltid ut på vår hemsida www.pineskar.se och när intresseanmälningarna inkommer kontrollerar vi sökande och de som uppfyller våra krav får efter turordningen på intresseanmälan en visning av lägenheten och möjlighet till kontrakt. Vi använder oss inte av poäng eller kösystem.